Algemene Voorwaarden

1. Onze verkopen zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden welke verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de koper.

2. Wij doen al het mogelijke om de voorziene leveringstermijn na te leven. Overschrijding ervan, uit welke oorzaak ook, geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding en/of annulatie van de bestelling.

3. Alle goederen reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper.

4. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleine afwijkingen in de kleuren en afmetingen van textiel en leder. Deze worden in de sector niet beschouwd als een gebrek, maar eigen aan het product. Zij zullen derhalve niet door de koper kunnen gecontesteerd worden.

5. Bij annulatie van een bestelling dient van rechtswege een schadeloosstelling van 30% betaald te worden.

6. Eventuele klachten dienen gemotiveerd uiterlijk, schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden geadresseerd.

7. Een voorschot van 15% op bestellingen is vereist. Voor bestellingen >12 m²is een voorschot van 50% vereist.

8. Omruiling is mogelijk mits verwittiging binnen de eerste werkdag na ontvangst. Afgeprijsde artikelen en maatwerk worden nooit teruggenomen.

9. Tapijten kunnen in overleg met de verkoper meegenomen worden naar huis om een keuze te maken. Er wordt steeds een onderpand gevraagd; zijnde een identiteitsbewijs of volledige betaling van de meegenomen goederen. De niet gekozen tapijten of stalen dienen binnen de 24 u in hun originele staat teruggebracht te worden. Bij beschadiging staat de klant in voor eventuele reparatie of droogkuis. Indien onherstelbare schade is toegebracht aan de goederen houdt Woltex tapijten zich het recht voor een volledige terugbetaling van de geleden schade te eisen.

10. Ontvangen voorschotten op bestellingen worden in geen geval terugbetaald.

11. Garantie. De wettelijke garanties vervallen indien het ingeroepen gebrek mede veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen, als mede wanneer de goederen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming.

12. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadevergoeding van 10% onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

13. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze eigendom van de verkoper en behoudt deze het recht ze terug te nemen op kosten van de koper.

14. Bij gebeurlijke geschillen is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

15. Een geschil kan voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het ODR platform: op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Taalkeuze

Nederlands Nederlands English English
© 2010 - 2024 Tapijten & Huiden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel